Cro Vienna

Uprava

Mato Stojanović

Predsjednik Izvršnog odbora

Andrija Bubalović

Sportski direktor

Adela Hardi Adžić

Član Izvršnog odbora

Anton Stjepanović

Član Izvršnog odbora

Stjepan Pranjić

Član Izvršnog odbora

Ivan Topić

Član Izvršnog odbora

Marinko Banović

Član Izvršnog odbora

Zlatko Ilišević

Član Izvršnog odbora

Ljubica Vukoja

Član Izvršnog odbora

Josip Mišić

Član Izvršnog odbora

Suzana Paichl

Član Izvršnog odbora

Živko Đurić

Član Izvršnog odbora