Cro Vienna

Uprava

Andrija Bubalović

Sportski direktor

Mato Stojanović

Član Izvršnog odbora

Adela Hardi Adžić

Član Izvršnog odbora

Frano Kaurinović

Predsjednik Izvršnog odbora

Stjepan Pranjić

Član Izvršnog odbora

Josip Mišić

Član Izvršnog odbora

Suzana Paichl

Član Izvršnog odbora