Suzana Paichl

Član Izvršnog odbora

Josip Mišić

Član Izvršnog odbora

Stjepan Pranjić

Član Izvršnog odbora

Frano Kaurinović

Predsjednik Izvršnog odbora

Adela Hardi Adžić

Član Izvršnog odbora

Mato Stojanović

Član Izvršnog odbora

Andrija Bubalović

Sportski direktor