Adela Hardi Adžić

Član Izvršnog odbora

Andrija Bubalović

Sportski direktor

Mato Stojanović

Predsjednik Izvršnog odbora